Vervoer op Maat

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) schrijft voor dat iedere gemeente in het vervoer voor mensen met een handicap moet voorzien. Deze groep kan door lichamelijke beperkingen geen gebruikmaken van het reguliere openbaar vervoer. Vervoer op Maat (VoM) is de belangrijkste vervoersvoorziening voor deze doelgroep in Rotterdam, inclusief de deelgemeente Hoek van Holland en Rozenburg. Individuele Voorzieningen (IV), een afdeling van de Gemeente Rotterdam, heeft de Rotterdamse Mobiliteit Centrale (RMC B.V.) opdracht gegeven dit speciale vervoer uit te voeren.

img-vervoeropmaat

Wagenpark
De RMC beschikt over 94 rolstoelbussen en ongeveer 340 gekwalificeerde chauffeurs voor Vervoer op Maat. Vervoer op Maat vervoert 1,2 miljoen klanten per jaar.
Tarieven 2014

Strip Vol tarief: € 0,5675
Strip Reductie tarief: € 0,3621
Strip Meereizende tarief: € 1,0691

De tarieven voor het reizen met Vervoer op Maat via RMC zijn gebaseerd op de tarieven in het openbaar vervoer. Echter, in tegenstelling tot het openbaar vervoer, betaalt u via automatische incasso.

Aanvraag Vervoer op Maatpas

Om gebruik te maken van Vervoer op Maat, heeft u altijd een Vervoer op Maatpas nodig. Deze pas kan alleen toegewezen worden op indicatie  door Individuele Voorzieningen. Vervoer op Maat is ’s avonds na 19.00 uur ook toegankelijk voor 75+ers zonder indicatie. De Vervoer op Maatpas kunt u aanvragen bij:

Gemeente Rotterdam
Individuele Voorzieningen
Librijesteeg 2
3011 HN Rotterdam
14010 


Kwaliteitcertificaten

kwaliteitscertificaten


Keenstraat 46, 3044 CD Rotterdam • Postbus 11202, 3004 EE Rotterdam • T 010-462 63 33 • F 010-208 58 60 • E info@rmc-rotterdam.nl