• rmc-site-xl-banner-1
  • rmc-site-xl-banner-2
  • rmc-site-xl-banner-3

Kwaliteit en veiligheid

De RMC verstaat onder kwaliteit: het veilig vervoeren van klanten tegen een betaalbare prijs door goed opgeleide en betrouwbare chauffeurs met representatieve voertuigen. Klanten kunnen bij het bestellen rekenen op vriendelijk en deskundig personeel op ons kantoor. Een goede klachtenregeling hoort bij onze transparante bedrijfsvoering waar de wensen van de klant centraal staan. De RMC is er van overtuigd op alle vragen van vervoer een passend antwoord te kunnen bieden. Dankzij onze jarenlange ervaring zijn wij in staat geweest de juiste producten te ontwikkelen voor vervoersvragen van particulieren als ook van het bedrijfsleven en overheid.

ISO Certificering
De RMC voldoet aan de ISO norm 9001: 2000. Dit betekent dat alle bedrijfsprocessen vastgelegd zijn en een waarborg bieden voor kwaliteit en continuïteit. Daarnaast worden aangesloten ondernemers gestimuleerd om zich ook te certificeren dan wel te voldoen aan het landelijk taxikeurmerk dat in 2004 werd ontwikkeld: TX Keur.
Kwaliteitscontroleurs
De RMC laat de controle over de uitvoering en service van haar diensten dagelijks controleren door twee kwaliteitscontroleurs die in opdracht door de stad surveilleren langs de taxistandplaatsen en taxiroutes. Ook het gedrag en kleding worden hierbij geïnspecteerd. Tevens hebben deze controleurs een coördinerende taak in het RTC calamiteiten team.
Geweldsprotocol
In Rotterdam hebben de taxibranche, de politie(namens de gemeente) en justitie een convenant afgesloten. Hierin zijn afspraken gemaakt over ieders taak bij geweldsincidenten. De Rotterdamse Taxi Centrale RTC N.V. heeft als eerste bedrijf dit convenant ondertekend. Het doel is dat andere taxi organisatie dit voorbeeld gaan volgen.

Trainingsdoeleinden
Om ook onze kwaliteit aan de telefoon te kunnen waarborgen, worden gesprekken met klanten afgeluisterd en opgenomen. Deze opnames zijn voor eigen gebruik en komen niet bij derden terecht. Er wordt veilig omgegaan met klantgegevens.

 

Opleiding RMC chauffeurs

Alle chauffeurs die in opdracht van RMC rijden hebben verplichte trainingen gevolgd. Alle trainingen worden afgesloten met een toets, waarvan het cijfer minimaal een 7 moet zijn. Wij laten graag het opleidingspaspoort van de chauffeur zien.

Module RMC en RTC

In deze module wordt aandacht besteed aan de organisatie RMC en RTC, de verschillen tussen deze bedrijven en de werkwijze.

Vervoer op Maat ABC

In deze module wordt aandacht besteed aan de contracteisen die gelden voor Vervoer op Maat en komen de omgangsvormen met de verschillende doelgroepen uitgebreid aan de orde.

Contractvervoer Rotterdam ABC

In deze module wordt aandacht besteed aan de contracteisen die gelden voor het leerlingenvervoer en gehandicaptenvervoer. Ook wordt kennis gemaakt met de verschillende scholen voor speciaal onderwijs en de verschillende zorginstellingen. Daarnaast is er veel aandacht voor de omgangsnormen per doelgroep.

Het Valys ABC

In deze module wordt aandacht besteed aan de contracteisen die gelden voor Valys en komen de omgangsvormen van de doelgroepen uitgebreid aan de orde.

Het nieuwe rijden ABC

In deze module wordt aandacht besteed aan 'het nieuwe rijden'. De chauffeurs worden bewust gemaakt van de maatregelen die zij kunnen nemen in hun rijgedrag wat leidt tot betere milieuprestaties en een passagiersvriendelijke manier van rijden.

Fixatie ABC

Chauffeurs leren in de module hoe een zevenpunts fixatiesysteem werkt. Dit systeem wordt alleen gebruikt wanneer het op geen andere manier lukt een passagier veilig te vervoeren.

Verkeersborden ABC

In deze module krijgen de chauffeurs informatie over de verschillende verkeersborden. Daarnaast wordt de chauffeur op de hoogte gebracht van geldende verkeersregels en verkeerstekens.

Meldcode huiselijk geweld

In deze module krijgt de chauffeur informatie over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het gedragsprotocol 'lastige situaties in de taxi'.

Zittend ziekenvervoer ABC

In deze module krijgt de chauffeur informatie over vervoersopdrachten die vallen onder zittend ziekenvervoer, is er aandacht voor de doelgroepen die hierbij horen en wordt de chauffeur geinformeerd over de regels per zorgverzekeraar.

Roelstoel ABC

In deze module krijgt de chauffeur algemene informatie over het vervoeren van passagiers die in of met een rolstoel reizen en de wetgeving die hierbij komt kijken. Ook is er aandacht voor goedgekeurde vastzetsystemen en voor goedgekeurde rolstoelen om veilig te vervoeren.

Levensreddend handelen & Reanimatie

In deze module leert de chauffeur de Alert Methodiek, leert levensreddende vaardigheden toe te passen en het toepassen van de AED.

Training rijvaardigheid

In deze module leren chauffeurs, bestaande uit een theorie en praktijkgedeelte, hoe het rijgedrag aan te passen aan hun passagiers. De nadruk ligt op defensief rijgedrag en zuinig rijden.

Kwaliteitcertificaten

kwaliteitscertificaten
RMC-logo

Contact ons

Adres: Keenstraat 46, 3044 CD Rotterdam
Postbus: 11202, 3004 EE Rotterdam
Telefoon: 010-462 63 33
Fax: 010-208 58 60
Email: info@rmc-rotterdam.nl